image

بازگشایی سایت شرکت جهاد حفاری

دنيا درگذر است و روز به روز پيشرفت مي كند، امروزه با فراگير شدن كامپيوتر و اينترنت جهان درتمامي عرصه ها شكلي ديگر به خود گرفته است. آري در هزاره سوم ميلادي ديگر نيازي به روزنامه،پيك كاغذي و يا كارت ويزيت نداريد، عصر چاپ كاغذي به پايان رسيده و رسانه‌هاي كاغذي محكوم به فنا هستند، حتي روزنامه و نشريات كم كم در اينترنت منتشر مي‌شوند.در این زمان اینترنت

...ادامه مطلب

image

بیانیه ماموریت

شرکت جهاد حفاری به عنوان بزرگترين و با سابقه ترين مجری عمليات حفاری کشور نقش موثر و پيشرو در جهت تامين آب، اين مايه اصلی حيات و منشاء توليد، بقاء و توسعه تمدن بشری ايفا می‌نمايد. اين شرکت با بکارگيری نيروهای مجرب و متخصص و دستگاه‌های مدرن و قوی در زمينه‌های حفاری و تجهيز چاه‌های مشاهده‌ای، پيزومتر، بهره برداری، اکتشافی و فلمن در هرنوع سازند تا عمــــق ۱۰۰۰متر و همچنين حفاري‌های معدنی، مغزه گيری، حفاری شمع، شمع وسپـــرکوبی، پرده‌های آ ب بند، اجرای پی‌های عميق، خدمات مشاوره‌ای لازم را دراقصی نقاط ميهن اسلامی به مشتريان ارائه می نمايد.این شرکت

...ادامه مطلب

تکنیک های حفاری

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

جمع آوری اطلاعات موردنیاز برای حفر چاه

 

اولین مرحله طراحی یک چاه یاچند چاه آب، جمع آوری و تفسیر اطلاعات فنی محل چاه میباشد تضمین موفقیت آمیز بودن برنامه حفر چاه امکان پذیر نیست مگر با جمع آوری کامل و دقیق اطلا عات لازم برای یک طراحی یک چاه و انتخاب لوازم حفاری وچهار نوع اطلاعات فنی که لازم است.

الف) اطلاعات زمین شناسی تحت الارضی منطقه

ب) اطلاعات مربوط به آب زیر زمینی منطقه

ج) اطلاعات کیفیت شیمیائی آب منطقه

د) طرح ونقشه عمومی

 

در بسیار ی از کشور ها اکثریت این اطلاعات در گزارش فنی منطقه موجود است اگر اطلاعات موردنیاز وجود داشته است فقط کافی است ک بصورت یک فرم ساده قابل استفاده مرتب شود نقشه و طرح عمومی منطقه در یک بازدید مقدماتی جمع آ وری می گردد برای یک طراح خوب اطلاعات زمین شتاسی و هبید رولوژی بسیار با اهمیت است اگر بررسی اطلاعات موجود کافی تشخیص داده شود، اطلاعات درباره حدود حفاری، نقشه ها و برنامه آ زمایش بدست امده خواهد بود. اگر منطقه د رحال مطا لعه و فعالییت برای نقشه آبهای زیر زمینی است بررسی زمین شتاسی و هیدورلوژی لازم است. در بسیاری از حالات و بهر علت، تهیه نمونه برنامه حفاری، نقشه ها و برنامه آ زمایش پمپاژ می تواند جزئی از کار برنامه حفاری باشد

 

نوع اطلاعات فنی لازم برای طراحی مناسب یک چاه آب و انتخاب درست لوازم حفاری طیف وسیعی دارد و می تواند بطور رسمی و نسبی بصورت متنوعی مورد استفاده قرارگیرد. پس ازتجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات جمع آ وری شده برا ساس موقعیت زمین شتاسی و هیدروزئولوژیک منطقه و همچنین شرایط و موقعیت فیزیکی و اقتصادی آن چاه طراحی می گردد.

 

ساختمان چاه دارای د و قسمت اصلی است:

الف) قسمتی که باید پمپ در آن نصب گردد

ب) بخشی که بصورت عمودی در پائین قسمت اول با قطر کمتر حفر شده و جریان آ ب از داخل آن بطرف پمپ هدایت می گردد

 

برای طراحی صحیح این دو قسمت و انتخاب دستگاه حفاری مناسب لازم است موارد ذیل که به تفصیل در مورد آن صحبت خواهیم نمود می بایستی مدنظر قرارگیرد

 

1 - عمق چاه 2 - قطر چاه 3 - لوله جداری و اسکرین 4 - گراول پکینگ

5 - پمپها 6 - مخروط آفت و آ بدهی چاه 7 - فشار ستون آ ب

8 - سیمانکاری 9 - کیفیت آب

 

فرم جمع آوری اطلاعات مورد نیاز محل چاه

 

الف) نقشه اطلاعات منطقه ب) تغییرات درجه حرارت حداکثر و حداقل

ج) ماکزیم ارتفاع نسبت به سطح دریای آزاد د) موقعیت راهها

 

ه) شرایط ویزه:

 

1 - سوخت 2 - راهها 3 - ماشین آلات 4 - قوانین و مقررات 5 - سایر

 

و) اطلاعات چاهها ی منطقه

 

- میانگین دبی - میانگین قطر - میانگین عمق - نوع پمپ

- اندازه پمپ - روشهای حفاری - نوع دستگاه

 

ز) اطلاعات تحت الارضی